FAMILJERÄTT

Familjerätt
Vårdnad-, boende- och umgängestvister

Vi åtar oss uppdrag som rör vårdnad-, boende- och umgängestvister. I det fall föräldrarna kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge om barnet på frivillig väg kan de vända sig till familjerätten i kommunen. Familjerätten kan då hjälpa föräldrarna att reglera dessa frågor. Det är kostnadsfritt att vända sig dit. Då föräldrarna inte kan komma överens avseende dessa frågor kan det dock vara nödvändigt att istället anlita ett ombud som för den ena förälderns talan i domstol. En tvist avseende vårdnad-, boende- och umgänget är ofta mycket mentalt påfrestande för föräldern. Är du i behov av ett ombud är du välkommen att höra av dig till oss. Vi som ombud stöttar dig genom rättsprocessen och lägger alltid ned stort engagemang i vårt arbete att tillvarata din rätt. Utgångspunkten är alltid barnets bästa.

Vårdnad

Vårdnadshavaren är den personen som har den rättsliga vårdnaden för ett barn. Vårdnaden om ett barn består tills dess att barnet fyllt 18 år. 

som vårdnadshavare har du rätten att fatta och vara delaktig i alla beslut som rör barnet.

Föräldrar som gifta blir automatiskt vårdnadshavare för barnet men inte i ogifta föräldrar. Om förädlarna är ogifta kan de få hjälp av familjerätten att fastställa faderskapet men även vårdnaden om barnet.

Boende

Om föräldrarna är separerade är barnets boende den plats där barnet i huvudsak bor. Man brukar även prata om barnets stadigvarande boende, det är även där barnen ska vara folkbokförd om inget annat är överenskommet. Barnet kan antigen har sitt stadigvarande boende hos sin mamma eller pappa.  Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. 

Om föräldrarna har gemensam vårdnad, kan barnet bo växelvis hos dem eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern på särskilt bestämda perioder. 

Umgänge

Det är barnets rätt till en god och nära relation till båda av sina föräldrar. Därav har barnet i flesta fall rätt till umgänge med den föräldrar som han eller hon inte bor med. Denna rätten frånfaller om det anses oförenligt med barnets bästa att umgås med umgängesföräldrar.  

Familjerätt
Vårdnad-, boende- och umgängestvister

Vi åtar oss uppdrag som rör vårdnad-, boende- och umgängestvister. I det fall föräldrarna kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge om barnet på frivillig väg kan de vända sig till familjerätten i kommunen. Familjerätten kan då hjälpa föräldrarna att reglera dessa frågor. Det är kostnadsfritt att vända sig dit. Då föräldrarna inte kan komma överens avseende dessa frågor kan det dock vara nödvändigt att istället anlita ett ombud som för den ena förälderns talan i domstol. En tvist avseende vårdnad-, boende- och umgänget är ofta mycket mentalt påfrestande för föräldern. Är du i behov av ett ombud är du välkommen att höra av dig till oss. Vi som ombud stöttar dig genom rättsprocessen och lägger alltid ned stort engagemang i vårt arbete att tillvarata din rätt. Utgångspunkten är alltid barnets bästa.

Vårdnad

Vårdnadshavaren är den personen som har den rättsliga vårdnaden för ett barn. Vårdnaden om ett barn består tills dess att barnet fyllt 18 år. 

som vårdnadshavare har du rätten att fatta och vara delaktig i alla beslut som rör barnet.

Föräldrar som gifta blir automatiskt vårdnadshavare för barnet men inte i ogifta föräldrar. Om förädlarna är ogifta kan de få hjälp av familjerätten att fastställa faderskapet men även vårdnaden om barnet.

Boende

Om föräldrarna är separerade är barnets boende den plats där barnet i huvudsak bor. Man brukar även prata om barnets stadigvarande boende, det är även där barnen ska vara folkbokförd om inget annat är överenskommet. Barnet kan antigen har sitt stadigvarande boende hos sin mamma eller pappa.  Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. 

Om föräldrarna har gemensam vårdnad, kan barnet bo växelvis hos dem eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern på särskilt bestämda perioder. 

Umgänge

Det är barnets rätt till en god och nära relation till båda av sina föräldrar. Därav har barnet i flesta fall rätt till umgänge med den föräldrar som han eller hon inte bor med. Denna rätten frånfaller om det anses oförenligt med barnets bästa att umgås med umgängesföräldrar.