BROTTMÅL


OFFENTLIG FÖRSVARARE

Vi på Advokatbyrån Baaken åter oss uppdrag som offentlig försvarare.

En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, är en advokat som staten bekostar för att biträda dig i rätten. Du har alltså rätt till att begära en offentlig försvarare så snart du får reda på att du är misstänkt för ett brott. I vissa fall har du inte rätt till offentlig försvarare det beror på vilket typ av brott som du misstänkt på. 

Du bör, som misstänkt alltid begära en offentlig försvarare och därefter ta domstolen ställning till om du har rätt till försvarare. Domstolen kommer sedan att ta ställning till om du har rätt till det eller inte. Du kan alltid begära oss som din offentliga försvarare.

 

  1. Meddela polis eller åklagare att du vill anlita en försvarsadvokat från Advokatbyrån Baaken som din försvarare.
  2. Om du önskar en specifik advokat säger du namnet på honom eller henne.
  3. Tingsrätten utser den försvarsadvokat från Advokatbyrån Baaken som du valt som din offentliga försvarare.
  4. I de allra flesta fall betalar staten kostnaden för den offentliga försvararen.

 

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om t.ex. brottet du misstänkt för har lägst 6 månader i straffskalan, sitter anhållen , häktad eller när en utredning mot dig pågår hos polismyndigheterna och dina rättigheter behöver tillvaratas av en försvarare. Givetvis förkommer det flera fall där du kan få rätt till en offentlig försvarare. Om brottet du misstänkt för leder till böter har du i flesta fall inte rätt till en offentlig försvarare.

Du som är under 18 år och misstänkt för brott har alltid större möjlighet att få en offentlig försvarare än om du är vuxen. Detta gäller även om du är misstänkt för ett brott som endast kan leda till böter.

Det är staten som står för kostnaden för den offentliga försvararen. Om du sen blir frikänd från brotten behöver du inte betala tillbaka någonting. Om du blir däremot blir dömd för brottet blir du oftast skyldig att betala tillbaka. I vissa fall kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna, det beror på vilken inkomst du har. 

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du blivit utsatt för ett brott som är polisanmält eller ska polisanmälas kan du begära oss på Advokatbyrån Baaken som målsägandebiträde.

Vi på Advokatbyrån Baaken kan förordnas som Målsägandebiträde i ärenden som rör exempelvis misshandel, sexualbrott, olaga frihetsberövande, rån och vållande till kroppsskada.

När vi åter oss uppdraget som målsägandebiträdet är det vår uppgift att tillvarata dina intressen, exempelvis att föra din skadeståndstalan i brottmålet. Du kan som brottsoffer ha rätt till bland annat kränkningsersättning eller ersättning för sveda och värk.

Målsägandebiträde förordnas på begäran av klienten i mål där behov av biträde finns. Staten står för kostnaderna för denna. Det är tingsrätten som förordnar målsägandebiträde. 

Önskar du oss som målsägandebiträde kan du uppge detta till polisen eller till domstolen.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn. 

En särskild företrädare för barn (under 18 år) ska förordnas när det misstänks att ett barn har blivit utsatt för ett brott av den ena eller båda vårdnadshavarna eller annan närstående. Detta blir också aktuellt om den vårdnadshavaren som inte är misstänkt för brott p.g.a. sitt förhållande till den misstänkte har svårt att tillvarata barnets intressen på ett objektivt sätt.

Det är tingsrätten som förordnar oss som särskild företrädare.

När vi åtar oss uppdraget som särskild företrädare blir vi som ställföreträdande vårdnadshavare för barnet i alla frågor som rör utredningen och rättegången. Det vi som särskilda företrädaren som godkänner att barnet kan höras av polisen och även läkarundersökas. I flesta fall är det vi i egenskap av särskilda företrädaren som hämtar barnet på förskola eller skolan inför polisförhöret. Polisförhöret hålls mestadels Barnahus som är en plats särskilt anpassad för barn. Barnet får ta med sig en trygg person från förskolan eller skolan om det behövs.


OFFENTLIG FÖRSVARARE

Vi på Advokatbyrån Baaken åter oss uppdrag som offentlig försvarare.

En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, är en advokat som staten bekostar för att biträda dig i rätten. Du har alltså rätt till att begära en offentlig försvarare så snart du får reda på att du är misstänkt för ett brott. I vissa fall har du inte rätt till offentlig försvarare det beror på vilket typ av brott som du misstänkt på. 

Du bör, som misstänkt alltid begära en offentlig försvarare och därefter ta domstolen ställning till om du har rätt till försvarare. Domstolen kommer sedan att ta ställning till om du har rätt till det eller inte. Du kan alltid begära oss som din offentliga försvarare.

 

  1. Meddela polis eller åklagare att du vill anlita en försvarsadvokat från Advokatbyrån Baaken som din försvarare.
  2. Om du önskar en specifik advokat säger du namnet på honom eller henne.
  3. Tingsrätten utser den försvarsadvokat från Advokatbyrån Baaken som du valt som din offentliga försvarare.
  4. I de allra flesta fall betalar staten kostnaden för den offentliga försvararen.

 

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om t.ex. brottet du misstänkt för har lägst 6 månader i straffskalan, sitter anhållen , häktad eller när en utredning mot dig pågår hos polismyndigheterna och dina rättigheter behöver tillvaratas av en försvarare. Givetvis förkommer det flera fall där du kan få rätt till en offentlig försvarare. Om brottet du misstänkt för leder till böter har du i flesta fall inte rätt till en offentlig försvarare.

Du som är under 18 år och misstänkt för brott har alltid större möjlighet att få en offentlig försvarare än om du är vuxen. Detta gäller även om du är misstänkt för ett brott som endast kan leda till böter.

Det är staten som står för kostnaden för den offentliga försvararen. Om du sen blir frikänd från brotten behöver du inte betala tillbaka någonting. Om du blir däremot blir dömd för brottet blir du oftast skyldig att betala tillbaka. I vissa fall kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna, det beror på vilken inkomst du har. 

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du blivit utsatt för ett brott som är polisanmält eller ska polisanmälas kan du begära oss på Advokatbyrån Baaken som målsägandebiträde.

Vi på Advokatbyrån Baaken kan förordnas som Målsägandebiträde i ärenden som rör exempelvis misshandel, sexualbrott, olaga frihetsberövande, rån och vållande till kroppsskada.

När vi åter oss uppdraget som målsägandebiträdet är det vår uppgift att tillvarata dina intressen, exempelvis att föra din skadeståndstalan i brottmålet. Du kan som brottsoffer ha rätt till bland annat kränkningsersättning eller ersättning för sveda och värk.

Målsägandebiträde förordnas på begäran av klienten i mål där behov av biträde finns. Staten står för kostnaderna för denna. Det är tingsrätten som förordnar målsägandebiträde. 

Önskar du oss som målsägandebiträde kan du uppge detta till polisen eller till domstolen.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn. 

En särskild företrädare för barn (under 18 år) ska förordnas när det misstänks att ett barn har blivit utsatt för ett brott av den ena eller båda vårdnadshavarna eller annan närstående. Detta blir också aktuellt om den vårdnadshavaren som inte är misstänkt för brott p.g.a. sitt förhållande till den misstänkte har svårt att tillvarata barnets intressen på ett objektivt sätt.

Det är tingsrätten som förordnar oss som särskild företrädare.

När vi åtar oss uppdraget som särskild företrädare blir vi som ställföreträdande vårdnadshavare för barnet i alla frågor som rör utredningen och rättegången. Det vi som särskilda företrädaren som godkänner att barnet kan höras av polisen och även läkarundersökas. I flesta fall är det vi i egenskap av särskilda företrädaren som hämtar barnet på förskola eller skolan inför polisförhöret. Polisförhöret hålls mestadels Barnahus som är en plats särskilt anpassad för barn. Barnet får ta med sig en trygg person från förskolan eller skolan om det behövs.