VI FINNS DÄR , NÄR DU BEHÖVER OSS

Advokatbyrån Baaken
Föregående
Nästa

VI FINNS DÄR , NÄR DU BEHÖVER OSS

Advokatbyrån Baaken

JURIDISK rÅDGIVNING

med personligt engagemang

Vi på Advokatbyrån Baaken är fullservicebyrå med erfarna advokater inom familjemål, brottmål, socialrätt och migrationsmål. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Hos oss är klientintresset prioritet och Du som vår klient kan alltid känna dig trygg i våra händer. All information som Vi mottar från Er är sekretesskyddat. Vi finns i Helsingborg, Lund och Malmö men är även  verksamma och åtar oss uppdrag i hela landet.

JURIDISK rÅDGIVNING

med personligt engagemang

Vi på Advokatbyrån Baaken är fullservicebyrå med erfarna advokater inom familjemål, brottmål, socialrätt och migrationsmål. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Hos oss är klientintresset prioritet och Du som vår klient kan alltid känna dig trygg i våra händer. All information som Vi mottar från Er är sekretesskyddat. Vi finns i Helsingborg, Lund och Malmö men är även  verksamma och åtar oss uppdrag i hela landet.

Offentlig Auktion

Biträdande juristen Sunmal Djenah har förordnats som god man av Lunds tingsrätt att bjuda ut fastigheten Landskrona Tuna 30:10 med adress Kyrkbacken 118 i Sankt Ibb, enligt samäganderättslagen till försäljning på offentlig auktion.

Var: Advokatbyrån Baaken, Henry Dunkers plats 2, 252 67 Helsingborg
När: 9 augusti 2021, kl. 10:00
Föranmäl gärna senast 4 augusti 2021, kl. 10.00 till sunmal@baaken.se
Visning: 31 juli 2021, kl. 11.00-13.00 samt kl. 14:00-16:00
Föranmäl gärna senast 30 juli 2021, kl. 16:00 till sunmal@baaken.se

Fastigheten:
Landskrona Tuna 30:10 med tomtareal 496 kvm och en bostadsyta på 56 kvm är vacker belägen på ön Ven i Öresund. Fastigheten har mindre än 100 meters avstånd till stranden.
För mer information om fastigheten kontakta biträdande juristen Sunmal Djenah på 072 225 19 99 eller via mail sunmal@baaken.se.

OBJEKTSBESKRIVNING OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

KARTOR

FASTIGHETSTAXERING 2021