https://www.baaken.se/

https://www.baaken.se/

Ditt juridiska ombud med ett stort personligt engagemang
PERSONLIGT ENGAGEMANG noggrannhet punktlighet

https://www.baaken.se/

https://www.baaken.se/

https://www.baaken.se/

https://www.baaken.se/

https://www.baaken.se/

Baaken

Juridsk Rådgivning med personligt engagemang

Vi på Advokatbyrån Baaken är fullservicebyrå med erfarna advokater inom familjemål, brottmål, socialrätt och migrationsmål. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Hos oss är klientintresset prioritet och Du som vår klient kan alltid känna dig trygg i våra händer. All information som Vi mottar från Er är sekretesskyddat. Vi finns i Helsingborg, Lund och Malmö men är även  verksamma och åtar oss uppdrag i hela landet.

Vilka är vi

Byrån grundades 2017 av advokat Mayssam BAAKEN. Byrån är väletablerad med många års erfarenhet inom våra verksamhetsområden. Vi är en samling av talanger med bred kompetens och vi finns i Helsingborg, Lund och Malmö men åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Vår främsta prioritet är våra klienters intressen och det är klientens krav, förväntningar och önskemål som är viktigast för oss. Advokatbyrån BAAKEN står vid din sida hela vägen.

Välkomna till oss!

Baken

Baken

Baken

Baken

Baken

Baken

VÅRA VÄRDEGRUNDER

Med advokatetiken som värdegrund arbetar vi utifrån ledorden LOJALITET, KLIENTINTRESSET, TILLGÄNGLIGHET OCH TYSTNADSPLIKT, vilket skapar trygghet för dig som klient hos oss.

Engagemang i kombination med ett genuint intresse och djup förståelse för våra klienters specifika behov gör oss unika.

Juridisk rådgivning med personligt engagemang

Vi på Advokatbyrån Baaken är fullservicebyrå med erfarna advokater inom familjemål, brottmål, socialrätt och migrationsmål. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Hos oss är klientintresset prioritet och Du som vår klient kan alltid känna dig trygg i våra händer. All information som Vi mottar från Er är sekretesskyddat. Vi finns i Helsingborg, Lund och Malmö men är även  verksamma och åtar oss uppdrag i hela landet.

VI FINNS DÄR, NÄR DU BEHÖVER OSS

Verksamhetsområden

behöver du juridisk rådgivning?

kontakta oss nu

Vanliga Frågor

Advokatbyrån Baaken erbjuder dig minst 15 minuter kostnadsfri rådgivning. Du får då träffa en erfaren advokat inom rättsområdet som du behöver rådgivning inom.

Vi på Advokatbyrån Baaken omfattas av sektretessplikt vilket innebära att vi inte får röja den informationen Ni ger till oss. Endast Ni som klienter kan ge oss samtycke till att dela informationen Ni gett oss.

När det uppstår en tvist eller när du behöver veta hur ett rättsläge ser ut för dig. Det kan vara bra att träffa en advokat i tidigt skede för att se om det finns förutsättningar att lösa en tvist utomrättsligt. Du bör även kontakta en advokat när du vill stämma eller har blivit stämd. 

Vid varje inledande kontakt med en klient gör vi en jävskontroll. Föreligger det jäv, det vill säga att vi företräder eller tidigare företrätt motparten, kan vi inte åta oss ditt uppdrag. När jäv uppstår innebär detta en intressekonflikt som enligt våra advokatetiska regler betyder att vi måste avstå från uppdraget.

Detta beror helt och hållet på hur brådskande ärendet är och vad det är för ärende. Exempelvis vid brottmål kan vi nödgas att agera omedelbart. 

Vi på Advokatburån Baaken anser att det är bäst att få så mycket information så möjligt för att vi ska kunna göra en god och bra helhetsbedömning av ditt ärende.

Vi på Advokatbyrån Baaken ta reda på om du har rätt till att få dina advokat kostnader ersätta genom rättsskydd i din hemförsäkring eller annan försäkring. I vissa fall kan du ha rätt till rättshjälp som täcker dina advokat kostnader. 

Vi på Advokatbyrån Baaken åter sig inte uppdrag om vi inte är säkra på att vi har tid och engagemang att hantera ditt ärande. Klientlojaliteten är alltid i främsta rummet för att ge er den bästa servicen.