MIGRATIONSRÄTT

asyl

Vi på Advokatbyrån Baaken åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Den som söker asyl söker skydd i ett annat land än i sitt egna hemland. 

När någon vill söka skydd i Sverige ska du lämna in din ansökan om asyl hos gränspolisen när du reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. 

Som asylsökande har du ofta rätt till ett offentligt biträde kostnadsfritt. Du har alltid rätt att önska vilket offentligt biträde du vill när du ansöker om asyl i Sverige. Vi som offentliga biträden på Advokatbyrån Baaken finns vid din sida under hela asylprocessen och säkerställer att dina rättigheter som asylsökande tillvaratas. Vi inleder alltid kontakten med asylsökande med ett möte innan vi tillsammans går på asylutredningen hos Migrationsverket. Detta just för att du som asylsökande ska veta vad som är viktigt och vad du ska särskilt ska tänka på under asylutredningen. 

 

asyl

Vi på Advokatbyrån Baaken åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Den som söker asyl söker skydd i ett annat land än i sitt egna hemland. 

När någon vill söka skydd i Sverige ska du lämna in din ansökan om asyl hos gränspolisen när du reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. 

Som asylsökande har du ofta rätt till ett offentligt biträde kostnadsfritt. Du har alltid rätt att önska vilket offentligt biträde du vill när du ansöker om asyl i Sverige. Vi som offentliga biträden på Advokatbyrån Baaken finns vid din sida under hela asylprocessen och säkerställer att dina rättigheter som asylsökande tillvaratas. Vi inleder alltid kontakten med asylsökande med ett möte innan vi tillsammans går på asylutredningen hos Migrationsverket. Detta just för att du som asylsökande ska veta vad som är viktigt och vad du ska särskilt ska tänka på under asylutredningen.