VÅRA tJÄNSTER

Brottmål

Offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

Familjerätt

Vårdnad-, boende- och umgängestvister

Socialrätt

LVU, LVM, LPT, LRV

Vanliga Frågor

Advokatbyrån Baaken erbjuder dig minst 15 minuter kostnadsfri rådgivning. Du får då träffa en erfaren advokat inom rättsområdet som du behöver rådgivning inom.

Vi på Advokatbyrån Baaken omfattas av sektretessplikt vilket innebära att vi inte får röja den informationen Ni ger till oss. Endast Ni som klienter kan ge oss samtycke till att dela informationen Ni gett oss.

När det uppstår en tvist eller när du behöver veta hur ett rättsläge ser ut för dig. Det kan vara bra att träffa en advokat i tidigt skede för att se om det finns förutsättningar att lösa en tvist utomrättsligt. Du bör även kontakta en advokat när du vill stämma eller har blivit stämd. 

Vid varje inledande kontakt med en klient gör vi en jävskontroll. Föreligger det jäv, det vill säga att vi företräder eller tidigare företrätt motparten, kan vi inte åta oss ditt uppdrag. När jäv uppstår innebär detta en intressekonflikt som enligt våra advokatetiska regler betyder att vi måste avstå från uppdraget.

Detta beror helt och hållet på hur brådskande ärendet är och vad det är för ärende. Exempelvis vid brottmål kan vi nödgas att agera omedelbart. 

Vi på Advokatburån Baaken anser att det är bäst att få så mycket information så möjligt för att vi ska kunna göra en god och bra helhetsbedömning av ditt ärende.

Vi på Advokatbyrån Baaken ta reda på om du har rätt till att få dina advokat kostnader ersätta genom rättsskydd i din hemförsäkring eller annan försäkring. I vissa fall kan du ha rätt till rättshjälp som täcker dina advokat kostnader. 

Vi på Advokatbyrån Baaken åter sig inte uppdrag om vi inte är säkra på att vi har tid och engagemang att hantera ditt ärande. Klientlojaliteten är alltid i främsta rummet för att ge er den bästa servicen.