Uppdragsvillkor

Vi på Advokatbyrån BAAKEN undersöker om ni har rätt till rättsskydd via ert  försäkringsbolag. Har ni rätt till rättskydd innebär detta att ert försäkringsbolag täcker för dem omfattande advokat- och rättegångskostnader.

I vissa fall kan en klient ha rätt till rättshjälp vilket innebär att staten täcker för advokat och- rättegångskostnaderna. Även om du beviljas rätt till rättshjälp kan du bli förpliktigad att ansvara för en viss procentandel av kostnaderna beroende på dina inkomster. 

Rättsskydd Eller Rättshjälp

Debitering och arvode

Advokatbyrån BAAKEN fakturerar löpande sitt arvode, i normalfallet, månadsvis i efterskott. Avräkning sker vid uppdragets slut. Debitering av arvode, a konto, redovisas dessutom alltid avräkningsvis i slutfaktura när uppdraget upphör. A kontofakturering innehåller endast på klientens begäran en översiktlig redovisning av företagna åtgärder. Det innebär dock inte någon skyldighet att redovisa tid. Vi erbjuder avbetalningsplan som är anpassad efter klientens ekonomi vid behov.

Arvode Och Fakturering

Vi på Advokatbyrån BAAKEN är fullservicebyrå med erfarna advokater inom familjemål, brottmål, socialrätt och migrationsmål.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Hos oss är klientintresset prioritet och Du som vår klient kan alltid känna dig trygg i våra händer. All information som Vi mottar från Er är sekretesskyddat. Vi finns i Helsingborg, Lund och Malmö men är även  verksamma och åtar oss uppdrag i hela landet.

Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten om den information och uppgifter som klienten lämnat inte är riktig. Samma sak gäller om klienten utelämnar eller ger ofullständig information. Uppstår skada eller förlust till följd härav är Advokatbyrån inte ansvarig varken gentemot klienten eller annan drabbad.

Advokatbyrån är inte heller ansvarig för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten använt Advokatbyråns i annat syfte eller ändamål för vilka de givits.

Skulle Advokatbyrån avbryta sitt arbete eller relationen med klienten på grund av omständighet som beror på klienten eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, har Advokatbyrån inte något ansvar för den skada som detta kan leda till.

Advokatbyråns ansvarsbegränsningar enligt dessa uppdragsvillkor är tillämpliga även på Advokatbyråns övriga personal samt tidigare anställd personal.

Ansvarsbegränsningar

Behandling Av Personuppgifter

Den information som klienten lämnar till Advokatbyrån BAAKEN skyddas på ett för respektive ärende lämpligt sätt och i enlighet med Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

Advokatbyrån BAAKEN kommunicerar med klienten och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatbyrån BAAKEN åtar sig inget ansvar för dessa risker. Om klienten skulle föredra att vi inte kommunicerar via exempelvis e-post ska klienten meddela detta till den advokat som är ansvarig för ärendet.

Rättsskydd Eller Rättshjälp

Vi på Advokatbyrån Baaken undersöker om ni har rätt till rättsskydd ert  försäkringsbolag. Har ni rätt till rättskydd innebär detta att ert försäkringsbolag täcker för dem omfattande advokat- och rättegångskostnader.

I vissa fall kan en klient ha rätt till rättshjälp vilket innebär att staten täcker för advokat och- rättegångskostnaderna. Även om du beviljas rätt till rättshjälp kan du bli förpliktigad att ansvar för en viss procentandel av kostnaderna beroende på dina inkomster. 

Arvode Och Fakturering

Vi på Advokatbyrån Baaken är fullservicebyrå med erfarna advokater inom familjemål, brottmål, socialrätt och migrationsmål. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Hos oss är klientintresset prioritet och Du som vår klient kan alltid känna dig trygg i våra händer. All information som Vi mottar från Er är sekretesskyddat. Vi finns i Helsingborg, Lund och Malmö men är även  verksamma och åtar oss uppdrag i hela landet.Ansvarsbegränsningar

Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten om den information och uppgifter som klienten lämnat inte är riktig. Samma sak gäller om klienten utelämnar eller ger ofullständig information. Uppstår skada eller förlust till följd härav är Advokatbyrån inte ansvarig varken gentemot klienten eller annan drabbad.


Advokatbyrån är inte heller ansvarig för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten använt Advokatbyråns i annat syfte eller ändamål för vilka de givits.

Skulle Advokatbyrån avbryta sitt arbete eller relationen med klienten på grund av omständighet som beror på klienten eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, har Advokatbyrån inte något ansvar för den skada som detta kan leda till.


Advokatbyråns ansvarsbegränsningar enligt dessa uppdragsvillkor är tillämpliga även på Advokatbyråns övriga personal samt tidigare anställd personal.

Behandling Av Personuppgifter

Den information som klienten lämnar till Advokatbyrån Baaken skyddas på ett för respektive ärende lämpligt sätt och i enlighet med Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

Advokatbyrån Baaken kommunicerar med klienten och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatbyrån Baaken åtar sig inget ansvar för dessa risker. Om klienten skulle föredra att vi inte kommunicerar via exempelvis e-post ska klienten meddela detta till den advokat som är ansvarig för ärendet.